Số 22, Quang Trung, TP.Thái Nguyên 0968.69.0968 - 0208.6525.999 Vinadigi.vn@gmail.com
hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên hỗ trợ

Bán hàng 1 - 0968.69.0968

Bán hàng 2 - 0280.65.25.999

Kỹ thuật - 0989.133.400

Giao nhận - 0972.283.734

KT Thuế - 0973.106.741

KT Tiền - 0968.69.0968

danh mục sản phẩm

Antivirus - Phần mềm diệt virus

PM diệt virut Trendmicro Mobile Security

169,000đ Thêm vào giỏ

PM diệt virut Trendmicro Mobile Security

169,000đ

Mã sản phẩm:PM diệt virut Trendmicro Mobile Security

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Trendmicro

PM diệt virut Trendmicro Internet security (1PC/12T)

179,000đ Thêm vào giỏ

PM diệt virut Trendmicro Internet security (1PC/12T)

179,000đ

Mã sản phẩm:PM diệt virut Trendmicro Internet security (1PC/12T)

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Trendmicro

Phần mềm diệt virut Kaspersky Antivirus 2015 (1PC/12T) (143)

180,000đ Thêm vào giỏ

Phần mềm diệt virut Kaspersky Antivirus 2015 (1PC/12T) (143)

180,000đ

Mã sản phẩm:Phần mềm diệt virut Kaspersky Antivirus 2015 (1PC/12T)

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Kaspersky

PM diệt virut BKAV Mobile security

180,000đ Thêm vào giỏ

PM diệt virut BKAV Mobile security

180,000đ

Mã sản phẩm:PM diệt virut BKAV Mobile security

Bảo hành:

Hãng sản xuất:BKAV

PM diệt virut Trendmicro Mobile Mobile Security

199,000đ Thêm vào giỏ

PM diệt virut Trendmicro Mobile Mobile Security

199,000đ

Mã sản phẩm:PM diệt virut Trendmicro Mobile Mobile Security

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Trendmicro

PM diệt virut BKAV Internet security (1PC/12T)

240,000đ Thêm vào giỏ

PM diệt virut BKAV Internet security (1PC/12T)

240,000đ

Mã sản phẩm:PM diệt virut BKAV Internet security

Bảo hành:

Hãng sản xuất:BKAV

Phần mềm diệt virus Kaspersky Internet security 2015(1PC/12T)

289,000đ Thêm vào giỏ

Phần mềm diệt virus Kaspersky Internet security 2015(1PC/12T)

289,000đ

Mã sản phẩm:Phần mềm diệt virus Kaspersky Internet security 2015(1PC/12T)

Bảo hành:12 Tháng hạn Bản Quyền

Hãng sản xuất: Kaspersky

Phần mềm diệt virut Kaspersky Antivirus 2015 (3PC/12T)

295,000đ Thêm vào giỏ

Phần mềm diệt virut Kaspersky Antivirus 2015 (3PC/12T)

295,000đ

Mã sản phẩm:Phần mềm diệt virut Kaspersky Antivirus 2015 (3PC/12T)

Bảo hành:

Hãng sản xuất: Kaspersky

Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security 2015(3PC/12T)

559,000đ Thêm vào giỏ

Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security 2015(3PC/12T)

559,000đ

Mã sản phẩm:Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security 2015(3PC/12T)

Bảo hành:

Hãng sản xuất:

Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security 2015(3PC/12T)

559,000đ Thêm vào giỏ

Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security 2015(3PC/12T)

559,000đ

Mã sản phẩm:Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security 2015(3PC/12T)

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Kaspersky

Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security (5PC/12T)

760,000đ Thêm vào giỏ

Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security (5PC/12T)

760,000đ

Mã sản phẩm:Phần mềm diệt virut Kaspersky Internet security (5PC/12T)

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Kaspersky

PM diệt virut Kaspersky Small Office Security (1 Server + 05 máy trạm) (1980)

2,190,000đ Thêm vào giỏ

PM diệt virut Kaspersky Small Office Security (1 Server + 05 máy trạm) (1980)

2,190,000đ

Mã sản phẩm:PM diệt virut Kaspersky Small Office Security (1 Server + 05 máy trạm)

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Kaspersky

PM diệt virut Kaspersky Small Office Security (1 Server + 10 máy trạm)

2,990,000đ Thêm vào giỏ

PM diệt virut Kaspersky Small Office Security (1 Server + 10 máy trạm)

2,990,000đ

Mã sản phẩm:PM diệt virut Kaspersky Small Office Security (1 Server + 10 máy trạm)

Bảo hành:

Hãng sản xuất:Kaspersky