Số 22, Quang Trung, TP.Thái Nguyên 0968.69.0968 - 0208.6525.999 Vinadigi.vn@gmail.com
hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên hỗ trợ

Bán hàng 1 - 0968.69.0968

Bán hàng 2 - 0280.65.25.999

Kỹ thuật - 0989.133.400

Giao nhận - 0972.283.734

KT Thuế - 0973.106.741

KT Tiền - 0968.69.0968

danh mục sản phẩm

Ghế Gaming, Cyber net

Ghế lưới VinaChair G55 chơi game, phòng nét, Lưới chịu lực

690,000đ Thêm vào giỏ

Ghế lưới VinaChair G55 chơi game, phòng nét, Lưới chịu lực

690,000đ

Mã sản phẩm:VinaChair G55

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế Gamer, Cyber net VinaChair G32 không tay vịn Chính hãng

690,000đ Thêm vào giỏ

Ghế Gamer, Cyber net VinaChair G32 không tay vịn Chính hãng

690,000đ

Mã sản phẩm:G32 không tay vịn

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế Game VinaChair G30, Cyber net, da thailand, lưới chịu lực

690,000đ Thêm vào giỏ

Ghế Game VinaChair G30, Cyber net, da thailand, lưới chịu lực

690,000đ

Mã sản phẩm:VinaChair G30 không tay

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế Cyber Chuyên Game VinaChair G32 Chính hãng

790,000đ Thêm vào giỏ

Ghế Cyber Chuyên Game VinaChair G32 Chính hãng

790,000đ

Mã sản phẩm:VinaChair G32

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế gamer, cyber net VinaChair G32Z Chính hãng

790,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net VinaChair G32Z Chính hãng

790,000đ

Mã sản phẩm:VinaChair G32Z

Bảo hành:12 tháng

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế Chuyên Game VinaChair G03, khung đúc nguyên khối Chính hãng

890,000đ Thêm vào giỏ

Ghế Chuyên Game VinaChair G03, khung đúc nguyên khối Chính hãng

890,000đ

Mã sản phẩm:VinaChair G03

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn sản xuất

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế chơi game, quán net VinaChair G10, Lưng nhựa đúc

890,000đ Thêm vào giỏ

Ghế chơi game, quán net VinaChair G10, Lưng nhựa đúc

890,000đ

Mã sản phẩm:VinaChair G10

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn sản xuất

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế chơi game Pro VinaChair Gaming F1 (VinaChair F1)

1,995,000đ Thêm vào giỏ

Ghế chơi game Pro VinaChair Gaming F1 (VinaChair F1)

1,995,000đ

Mã sản phẩm:Ghế Pro VinaChair Gaming F1 (VinaChair F1)

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế chơi game, phòng net VinaChair ZERO Chính hãng

2,595,000đ Thêm vào giỏ

Ghế chơi game, phòng net VinaChair ZERO Chính hãng

2,595,000đ

Mã sản phẩm:GHẾ GAME VinaChair ZERO

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:VinaChair

Ghế chơi game, quán nét DXRacer Formula FD01-NB

4,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế chơi game, quán nét DXRacer Formula FD01-NB

4,950,000đ

Mã sản phẩm:DXRacer Formula FD01-NB

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn sản xuất

Hãng sản xuất:DXRacer

Ghế DXRacer Formula FD101-NE chơi game, phòng net, đẳng cấp chuyên dụng cho các gamer | chính hãng

4,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Formula FD101-NE chơi game, phòng net, đẳng cấp chuyên dụng cho các gamer | chính hãng

4,950,000đ

Mã sản phẩm: FD101-NE

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế FORMULA FD99-NE chơi game, phòng net | chính hãng

5,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế FORMULA FD99-NE chơi game, phòng net | chính hãng

5,950,000đ

Mã sản phẩm:FD99-NE

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net DXRacer Formula FD99-NR | chơi game, chính hãng

5,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net DXRacer Formula FD99-NR | chơi game, chính hãng

5,950,000đ

Mã sản phẩm:FD99-NR

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer Formula FD99-N gaming, cyber net | chính hãng, đẳng cấp số 1 cho gamer

5,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Formula FD99-N gaming, cyber net | chính hãng, đẳng cấp số 1 cho gamer

5,950,000đ

Mã sản phẩm:FD99-N

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DRIFTING DH73-NW chơi game, phòng net | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DRIFTING DH73-NW chơi game, phòng net | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm:DH73-NW

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DRIFTING DH73-NC chơi game, phòng net | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DRIFTING DH73-NC chơi game, phòng net | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm: DH73-NC

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net DRIFTING DH73-N | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net DRIFTING DH73-N | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm:DH73-N

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer Gaming Chair - Racing R288-NRW-W1 chơi game, phòng net đẳng cấp chuyên dụng cho gamer | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Gaming Chair - Racing R288-NRW-W1 chơi game, phòng net đẳng cấp chuyên dụng cho gamer | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm:R288-NRW-W1

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer Racing R288-NOW-W1 gaming, cyber net đẳng cấp cho game thủ | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Racing R288-NOW-W1 gaming, cyber net đẳng cấp cho game thủ | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm:R288-NOW-W1

Bảo hành:t

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gaming, cyber net DXRacer Racing R288-NBW-W1 đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gaming, cyber net DXRacer Racing R288-NBW-W1 đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm:R288-NBW-W1

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gaming, cyber net DXRacer Racing RF0-NB | chính hãng, số 1 cho gamer

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gaming, cyber net DXRacer Racing RF0-NB | chính hãng, số 1 cho gamer

7,316,000đ

Mã sản phẩm:RF0-NB

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer Formula FE00-N0-ZERO chơi game, phòng net | chính hãng,số 1 cho gamer

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Formula FE00-N0-ZERO chơi game, phòng net | chính hãng,số 1 cho gamer

7,316,000đ

Mã sản phẩm: FE00-N0

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gaming, cyber net DXRacer Formula FE00-NR-ZERO đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gaming, cyber net DXRacer Formula FE00-NR-ZERO đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm:FE00-NR

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer Formula FE08-NP chơi game, phòng net đẳng cấp số 1 cho gamer | chính hãng

7,316,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Formula FE08-NP chơi game, phòng net đẳng cấp số 1 cho gamer | chính hãng

7,316,000đ

Mã sản phẩm: FE08-NP

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net RACING RV131-NR chơi game | chính hãng

7,616,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net RACING RV131-NR chơi game | chính hãng

7,616,000đ

Mã sản phẩm:RV131-NR

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế RACING RV131-NE chơi game, phòng net | chính hãng

7,616,000đ Thêm vào giỏ

Ghế RACING RV131-NE chơi game, phòng net | chính hãng

7,616,000đ

Mã sản phẩm:RV131-NE

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net RACING RV131-NO chơi game | chính hãng

7,616,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net RACING RV131-NO chơi game | chính hãng

7,616,000đ

Mã sản phẩm:RV131-NO

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net RACING RV131-N đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

7,616,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net RACING RV131-N đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

7,616,000đ

Mã sản phẩm:RV131-N

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NW chơi game, phòng net đẳng cấp chuyên dụng cho gamer | chính hãng

7,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NW chơi game, phòng net đẳng cấp chuyên dụng cho gamer | chính hãng

7,950,000đ

Mã sản phẩm:RV001/NW

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NR chơi game, phòng net đẳng cấp chuyên dụng cho gamer | chính hãng

7,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NR chơi game, phòng net đẳng cấp chuyên dụng cho gamer | chính hãng

7,950,000đ

Mã sản phẩm:RV001/NR

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NO chơi game, phòng net đẳng cấp | chính hãng

7,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NO chơi game, phòng net đẳng cấp | chính hãng

7,950,000đ

Mã sản phẩm:RV001/NO

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NE chơi game | chính hãng

7,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001NE chơi game | chính hãng

7,950,000đ

Mã sản phẩm:RV001/NE

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer Iron IF166-NE chơi game, phòng net đẳng cấp, chuyên dụng cho gamer | chính hãng

8,338,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Iron IF166-NE chơi game, phòng net đẳng cấp, chuyên dụng cho gamer | chính hãng

8,338,000đ

Mã sản phẩm:IF166-NE

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế Dxracer KING KS06-N gamer, cyber net | chính hãng

8,838,000đ Thêm vào giỏ

Ghế Dxracer KING KS06-N gamer, cyber net | chính hãng

8,838,000đ

Mã sản phẩm:KS06-N

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer RACING OHRZ112MLG chơi game, phòng net, đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

8,838,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer RACING OHRZ112MLG chơi game, phòng net, đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

8,838,000đ

Mã sản phẩm:RZ112-MLG

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net DXRacer KING KX28-NO KS28-NO đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

8,838,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net DXRacer KING KX28-NO KS28-NO đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

8,838,000đ

Mã sản phẩm:KX28-NO/ KS28-NO

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer KING KX28-NR KS28-NR chơi game, phòng net đẳng cấp cho gamer | chính hãng

8,838,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer KING KX28-NR KS28-NR chơi game, phòng net đẳng cấp cho gamer | chính hãng

8,838,000đ

Mã sản phẩm:KX28-NR/ KS28-NR

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net DXRacer RACING RF108-NR-SKT đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

8,839,999đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net DXRacer RACING RF108-NR-SKT đẳng cấp chuyên dụng cho game thủ | chính hãng

8,839,999đ

Mã sản phẩm:RF108-NR-SKT

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber net DXRacer KING KS28-NW chơi game | chính hãng

8,840,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber net DXRacer KING KS28-NW chơi game | chính hãng

8,840,000đ

Mã sản phẩm:KS28-NW

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế DXRacer King KF06-N chơi game, phòng net chuyên dụng cho gamer | chính hãng

8,840,000đ Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer King KF06-N chơi game, phòng net chuyên dụng cho gamer | chính hãng

8,840,000đ

Mã sản phẩm:KF06-N

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế chơi game, phòng net DXRACER GAMING CHAIR - Racing OHRN1NW | chính hãng

9,338,000đ Thêm vào giỏ

Ghế chơi game, phòng net DXRACER GAMING CHAIR - Racing OHRN1NW | chính hãng

9,338,000đ

Mã sản phẩm:OH/RN1/NW

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế chơi game, phòng net Dxracer CLASSIC CE120-N-FT | chính hãng

9,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế chơi game, phòng net Dxracer CLASSIC CE120-N-FT | chính hãng

9,950,000đ

Mã sản phẩm:CE120-N-FT

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer

Ghế gamer, cyber Dxracer TANK OHTC30N | chính hãng

9,950,000đ Thêm vào giỏ

Ghế gamer, cyber Dxracer TANK OHTC30N | chính hãng

9,950,000đ

Mã sản phẩm:TC30-N

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:DXracer