249 Hoàng Mai, Hà Nội 0208.6525.999 fb.com/maytinhthainguyen.com
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nhân viên hỗ trợ
danh mục sản phẩm

CHÍNH SÁCH - QUY ĐỊNH CHUNG

Chính sách & Quy định chung

I. Chính sách chung
1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng
Khi sử dụng Website của Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.
 
2. Tính chất của thông tin hiển thị
Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com), về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà mà Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.
3. Chính sách về bảo mật thông tin
4. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

  1. Liên kết từ Website khác

Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com)

  1. Miễn trừ trách nhiệm

 Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn

Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com), các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

(1) Sử dụng các thông tin trên website này; (2) các truy cập kết nối từ website này; (3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com)

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com)

  1. Điều chỉnh và sửa đổi

Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com) bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

  1. Chính sách bảo hành
  2. Chính sách giao, nhận hàng
  3. Chính sách đổi trả hàng
  4. Các hình thức thanh toán tại Máy Tính Thái Nguyên (maytinhthainguyen.com)