Số 22, Quang Trung, TP.Thái Nguyên 0968.69.0968 - 0208.6525.999 Vinadigi.vn@gmail.com
hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên hỗ trợ

Bán hàng 1 - 0968.69.0968

Bán hàng 2 - 0280.65.25.999

Kỹ thuật - 0989.133.400

Giao nhận - 0972.283.734

KT Thuế - 0973.106.741

KT Tiền - 0968.69.0968

danh mục sản phẩm

Quạt & Máy nóng lạnh

Quạt điều hòa không khí Air Cooler SF60 chính hãng, giá tốt

3,850,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa không khí Air Cooler SF60 chính hãng, giá tốt

3,850,000đ

Mã sản phẩm:SF60

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:Ari Cooler

Quạt điều hòa Kungfu KF-LL35

3,900,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa Kungfu KF-LL35

3,900,000đ

Mã sản phẩm:Kungfu KF-LL35

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:Kungfu

Quạt điều hòa không khí YF60

3,950,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa không khí YF60

3,950,000đ

Mã sản phẩm:YF60

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn sản xuất

Hãng sản xuất:Nikio, Air cooler

Quạt điều hòa không khí WD 50

3,950,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa không khí WD 50

3,950,000đ

Mã sản phẩm:Vinadigi.vn WD 50

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:WD

Quạt điều hòa không khí WD 60

4,200,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa không khí WD 60

4,200,000đ

Mã sản phẩm:Vinadigi.vn WD60

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:WD

Quạt điều hòa Kungfu KF-HS45C

4,800,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa Kungfu KF-HS45C

4,800,000đ

Mã sản phẩm:Kungfu KF-HS45C

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:Kungfu

Quạt điều hòa Kungfu KF-LL45

4,900,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa Kungfu KF-LL45

4,900,000đ

Mã sản phẩm:Kungfu KF-LL45

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:Kungfu

Quạt điều hòa Kungfu KF-HS70C

5,900,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa Kungfu KF-HS70C

5,900,000đ

Mã sản phẩm:Kungfu KF-HS70C

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:Kungfu

Quạt điều hòa Kungfu KF-40RC

5,900,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa Kungfu KF-40RC

5,900,000đ

Mã sản phẩm:Kungfu KF-40RC

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:Kungfu

Quạt điều hòa Kungfu KF-LL70

6,900,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa Kungfu KF-LL70

6,900,000đ

Mã sản phẩm:Kungfu KF-LL70

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:Kungfu

Quạt điều hòa công suất cao nhà hàng, nhà xưởng XB 8000 - 10000

6,900,000đ Thêm vào giỏ

Quạt điều hòa công suất cao nhà hàng, nhà xưởng XB 8000 - 10000

6,900,000đ

Mã sản phẩm:Vinadigi.vn XB 8000 10000

Bảo hành:Theo tiêu chuẩn chính hãng

Hãng sản xuất:WD